Synopsis

Technical details

Duration: 112 minutes
Nationality: Chine, Hong kong
Production year: 2015
Director: Raman Hui
Cast : Bai Baihe, Jing Boran, Wu JiangMonster hunter (2015)